Za grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za milość

Proszę o modlitwę w intencji wiary dla mojego dziecka oraz ciągłej naprawy naszych relacji.O łaskę spowiedzi i pokuty dla niej. Proszę by dobry Bóg postawił na mej drodze uczciwego i wierzącego człowieka, który będzie dla mnie przyjacielem. Proszę o zdrowie dla mojej mamy