Prośba o mądrość i dary

Święta Teresko proszę o mądrość dary i moce Ducha Świętego i łaski potrzebne dla mnie i dla bliskich z mojej rodziny oraz o zgodę, jedność i wrażliwość w mojej wspólnocie. Wyproś też łaskę nieba dla zmarłych moich rodziców i dziadków.