Patronka

Krótka historia, jak św. Terasa została patronką, m.in. misji, Francji, zakonów, parafii.

14 grudnia 1927 r. Pius XI ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus patronką misji katolickich.

W roku 1944 Pius XII ustanowił naszą Świętą drugą, obok św. Joanny d’Arc, patronką Francji.

W 1997 r., w 100. rocznicę śmierci Małej Tereski, papież św. Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła.

Św. Teresa z Lisieux jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek, terezjanek; archidiecezji łódzkiej.

Jej wybitną rolę w kościele potwierdzają również liczne parafie w Polsce i za granicą, które zdecydowały się aby ich opiekunką była św. Teresa od Dzieciątka Jezus.