Św. Faustyna i modlitwa za grzeszników

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Św. Tereska modliła się gorliwie za dusze najgorszych grzeszników, gdyż to oni najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Podobne przesłanie otrzymała św. Faustyna, której Pan Jezus przekazał słowa dotyczące odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego”; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego”. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem”. (474 – 476)

Powiedział mi Pan: Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza jest modlitwa to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko moja, ze ta modlitwa zawsze jest wysłuchana.

Obietnica Pana: Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie.

słowa podyktowane przez Jezusa św. Faustynie