Matka Boża z Fatimy i modlitwa za grzeszników

Los biednych grzeszników był szczególnie bliski Matce Najświętszej. Od maja do października 1917 roku troje małych pastuszków- Łucja, Hiacynta i Franciszek z doliny Cora da Iria w Portugalii doświadczyli sześciu objawień Matki Bożej. Otrzymali w tym czasie pouczenie, które przekazali światu. Były to wezwania do nawrócenia, modlitwy, pokuty i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz otaczania miłością Ojca Świętego. Dzieci doznały także wizji, których treść stanowi tzw. trzy tajemnice fatimskie.

Pierwsza z nich dotyczyła piekła i możliwości ocalenia przed nim dusz ludzkich. Matka Boska Fatimska powiedziała:

Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie.

Druga tajemnica odnosi się do nabożeństwa Niepokalanego Serca Maryi. Matka Boża wskazała je jako pewną drogę ocalenia i uniknięcia kary za grzechy. 10 lat później, objawiając się przebywającej
w klasztorze s. Łucji ponowiła swą prośbę o rozpowszechnienie wspomnianego nabożeństwa. Maryja pragnie by czczono jej Niepokalane Serce szczególnie w pierwsze soboty miesiąca,
w zamian za co obiecuje specjalne łaski.

Troje pastuszków otrzymało również trzecią tajemnicę, którą poznał Ojciec Święty- Jan Paweł II 13 maja 2000r. Sekretarz stanu ks. Karol Angelo Sodano przekazał ją Kongregacji Nauki Wiary do opatrzenia komentarzem i opublikowania. Powiedział, iż dotyczy ona zarówno przeszłości, jak
i przyszłości, cierpienia papieży i ludzkości oraz iż wzywa ona do nieustannego nawracania, aby ludzkość mogła żyć w pokoju.

Istotą fatimskiego orędzia są nabożeństwa pierwszych sobót oraz poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu. Niezwykle istotne, są także wezwania Matki Bożej do odmawiania różańca:
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata…”

Maryja mówi wręcz – „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Matka Najświętsza pragnęła również abyśmy modlili się za grzeszników, gdyż w ten sposób możemy ocalić ich dusze przed wiecznym potępieniem:

Wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Więcej o nabożeństwie Niepokalanego Serca Maryi na stronie
http://pustkow.host.sk/fatima/f_soboty.php