Modlitwy

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego jak wielką moc ma modlitwa. Są ludzie, którzy odrzucają Boga w swoim życiu, przekreślając zarazem szansę cieszenia się życiem wiecznym i skazują się na potępienie. Dlatego Pan Jezus w trosce o dusze grzeszników dał nam możliwość pomocy im przez modlitwę i wzywa nas byśmy nie zaprzepaścili danej nam łaski. Każdy z nas modląc się może przyczynić się do zbawienia dusz najgorszych grzeszników. Postarajmy się uchronić ich przed mękami piekielnymi, pamiętając, że Pan Jezus da nam w zamian wiele łask potrzebnych do naszego zbawienia.

Pamiętaj więc, że poprzez zwykłą modlitwę możesz nie tylko rozmawiać z Bogiem, ale wypraszać u Niego łaskę miłosierdzia dla niezliczonych dusz grzeszników, tym samym przyczyniając się do ich zbawienia.