Krąg Przyjaciół św. Teresy

Krąg Przyjaciół św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza mieści się w Lublinie i jest stowarzyszeniem, które łączy duchowo osoby starające się żyć na co dzień duchowością św. Teresy i modlące się w dowolnie wybranych przez siebie apostolskich intencjach Kościoła.

Każdy z członków Kręgu pozostając na swojej drodze życiowej stara się w wybrany przez siebie sposób poznawać św. Tereskę i od niej uczyć się choćby sprawiania radości innym tzn. miłości drugiego człowieka, czytania Pisma Świętego i modlitwy. Lektura jej pism, spojrzenie na własne życie i sytuację świata mogą przynieść pewne natchnienia i odpowiedzi na pytania: Jak żyć Ewangelią w szkole Teresy z Lisieux? Za kogo i w jakich intencjach modlić się?

Ośrodek św. Teresy w Lublinie pragnie być łącznikiem pomiędzy osobami kochającymi Teresę. W tym celu Ośrodek redaguje kwartalnik „Śladami św. Teresy” i organizuje doroczne Zloty jej Przyjaciół, by wspólnie dzielić się świadectwem chrześcijańskiego życia i stworzyć możliwość wzajemnego poznania się.

Jeśli chcesz zostać członkiem Kręgu Przyjaciół św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza możesz wysłać zgłoszenie do Ośrodka św. Teresy lub dostarczyć je przy furcie klasztoru.

Zgłoszenie, które należy pobrać i wydrukować:

wersja.pdf

wersja.doc