Cytaty

Jezus… za wierność jednej łasce

Jezus... za wierność jednej łasce udzielał mi mnóstwa innych łask. ...

Czytaj dalej

Niczym się nie trap, niczego nie bój

Niczym się nie trap, niczego nie bój. Bogu zaufaj. Nic ci nie grozi . Bóg sam wystarcza. ...

Czytaj dalej

MIŁOŚĆ jest tak potężna w działaniu

MIŁOŚĆ jest tak potężna w działaniu, że potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, z dobra i ze zła, które we mnie znajduje i przekształcić moją duszę w...

Czytaj dalej

Pan był dla mnie zawsze współczujący

Pan był dla mnie zawsze współczujący i pełen słodyczy... Powolny do karania i pełen miłosierdzia. ...

Czytaj dalej

Jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach

Jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości... windą, która mnie uniesie, aż do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu... ...

Czytaj dalej

Jezus dał mi zrozumieć, że stanę się

Jezus dał mi zrozumieć, że stanę się miłą Jemu przez proste posłuszeństwo. ...

Czytaj dalej

O Jezu, moja miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie

O Jezu, moja miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie: moim powołaniem jest miłość. ...

Czytaj dalej

Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą

Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg nas chce mieć... ...

Czytaj dalej

Nasz Pan nigdy nie żąda od nas ofiar

Nasz Pan nigdy nie żąda od nas ofiar większych niż nasze siły. ...

Czytaj dalej

Dobrze jest mieć przykrości…

Dobrze jest mieć przykrości – to czyni człowieka bardziej uważającym i miłosiernym. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus dobrze jest mieć ...

Czytaj dalej