Cytaty

Dobrze jest mieć przykrości…

Dobrze jest mieć przykrości – to czyni człowieka bardziej uważającym i miłosiernym. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus dobrze jest mieć ...

Czytaj dalej

Modlić się, to nie znaczy wiele mówić…

Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus modlić się to nie znaczy...

Czytaj dalej

Oddałam się Jezusowi nie jak ktoś…

Oddałam się Jezusowi nie jak ktoś, kto pragnie przyjmować Go w gościnę dla swojej przyjemności, ale przeciwnie, aby sprawiać przyjemność Temu, który mnie się...

Czytaj dalej

Jezus nie powołuje tych, którzy są godni…

Jezus nie powołuje tych, którzy są godni, ale tych których sam chce. jezus nie powołuje...

Czytaj dalej

Nasz Pan nigdy nie żąda od nas ofiar…

Nasz Pan nigdy nie żąda od nas ofiar większych niż nasze siły. nasz pan nigdy...

Czytaj dalej

Kiedy miłość bliźniego zapuści już swe…

Kiedy miłość bliźniego zapuści już swe korzenie głęboko, objawia się wtedy i na zewnątrz. miłość bliźniego...

Czytaj dalej